‘Er moeten dokters blijven die draadjes kunnen verbinden’

Door Petra Pronk op 29 augustus 2016 • 9 minuten • 0 reactie(s)
De carrière van huisarts Ben Crul leest als een spannend jongensboek. Hij zat voor zijn werk in een F16 en reisde per heli boorplatforms af. Overal leerde hij belangrijke lessen. Maar de belangrijkste leerde hij van zijn lichaam. Dat zei “halt” toen hij als luis in de pels bij Zilveren Kruis werkte. Bij Buurtzorg doet hij weer wat hij echt wil: de eerstelijn verbeteren.

Lees meer »

MedZ 4 in het teken van zorggroepen: tijd voor een Zexit?

Door Redactie op 29 augustus 2016 • 2 minuten • 0 reactie(s)
De inmiddels welbekende HRMO-beweging heeft vaste denkpatronen doorbroken: zo worden er steeds meer vraagtekens geplaatst bij de bestaande zorggroepen, waar deze MedZ aandacht aan besteedt. Opknippen van patiënten in zorgstraten, teveel overhead (rond 25 procent), teveel aannemer van zorg in plaats van een faciliterende uitvoerder, zou zomaar kunnen leiden tot een Zexit.

Lees meer »

Nieuwe NZa-beleidsregel: geen aanpassingen contractvereiste

Door Redactie op 18 juli 2016 • 2 minuten • 0 reactie(s)
Traditiegetrouw heeft de NZa op 1 juli de nieuwe beleidsregel en bijbehorende tariefbeschikking huisartsenzorg afgegeven. Wat meteen opvalt? In het contractvereiste zijn geen aanpassingen doorgevoerd voorafgaand aan de gang van VPHuisartsen en de LHV naar het CBb in september.

Lees meer »

VPHuisartsen in cassatie bij Hoge Raad voor LSP-zaak

Door Bestuur op 8 juni 2016 • 1 minuut • 0 reactie(s)
VPHuisartsen heeft dinsdag 8 mei een cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad inzake het Landelijk Schakelpunt (LSP). In de eerdere rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland en in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de rechtmatigheid van het LSP tegen VZVZ, werd VPHuisartsen in het ongelijk gesteld.

Lees meer »

Regie in de eigen spreekkamer: huisartsenzorg nieuwe stijl

Door Petra Pronk op 23 mei 2016 • 6 minuten • 0 reactie(s)
Onvrede over paternalisme, regeldruk en bureaucratie leidden vorig jaar tot opstand in huisartsenland. Het roer ging om. Huisarts Toosje Valkenburg is vanuit Het roer moet om betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe koers. De stip op de horizon: meer regie in de eigen spreekkamer.

Lees meer »

De toekomstvisie van de huisarts centraal in MedZ 3

Door Redactie op 20 mei 2016 • 2 minuten • 1 reactie(s)
VPHuisartsen debuteerde begin april op de Huisartsenbeurs van de LHV en indachtig de focus op de toekomst in deze MedZ was het een geslaagde dag. Hier kwam namelijk uit voort dat VPHuisartsen en LHV samen gaan optrekken in de bezwaren tegen de NZa. Hoofdredacteur Herman Suichies: 'Inderdaad, een eerste vorm van samenwerking.'

Lees meer »

Wetenswaardig

Terugkijken: ZEMBLA

In Engeland ontstaat begin dit jaar ophef nadat bekend wordt dat de Britse National Health Service 47 miljoen medische dossiers doorverkoopt aan verzekeraars. De gegevens werden gekoppeld aan kredietwaardigheidsgegevens. Zo konden verzekeraars een inschatting maken van het risico op longkanker en ze gebruikten de data om de premies aan te passen. ZEMBLA onderzoekt: Wat weten de verzekeraars van onze medische achtergrond?

De jacht op uw medische gegevens

Zorg-ICT & Privacy

Zorg-ICT en privacy zorgen voor een continu spanningsveld. Wilt u meer weten over de ICT-zorgen van de huisarts? U leest het hier »

AOV korting

Leden van VPHuisartsen ontvangen 10% korting op hun AOV-premie!Lidmaatschap AIOS

Draag jij als AIOS de kernwaarden van het huisartsenvak ook een warm hart toe? Word dan nu gratis lid van VPHuisartsen!

Twitter

De huisarts(en) en de macht van de zorgverzekeraar

Door Hans Nobel & Herman Suichies op 11 april 2016 • 5 minuten • 1 reactie(s)
Onlangs verschenen de resultaten van een onderzoek van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit, in opdracht van de farmaceutische afdeling van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, getiteld 'Goede zorginkoop vergt gezonde machtsverhoudingen'. De macht van huisartsen ten opzichte van zorgverzekeraars zou onderschat worden. Het waarom van dit onderzoek met deze opvallende opdrachtgever wordt uit de doeken gedaan in een uitgebreid commentaar van Wim Jongejan waarin beschreven wordt waartoe ‘ordinair lobbywerk’ kan leiden.

Lees meer »

Nieuwe beleidsregel: loslaten blijkt moeilijk voor de NZa

Door Wouter vd Berg op 3 maart 2016 • 12 minuten • 11 reactie(s)
De door de NZa gedane aanpassing van de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg komt slechts voor een deel tegemoet aan de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. VPHuisartsen: 'Via allerlei redeneringen wordt het contractvereiste intact gelaten bij een fors aantal prestaties waarmee onzes inziens niet tegemoet wordt gekomen aan de uitspraak van de rechter.'

Lees meer »

De huisarts zonder contract? Een lonkend perspectief!

Door VPHuisartsen op 4 december 2015 • 3 minuten • 3 reactie(s)
Uitspraak college van beroep voor het bedrijfsleven [CBb] zorgt voor meer evenwicht in de onderhandelingen tussen huisarts en zorgverzekeraars.

Lees meer »

Opinie

 
Hebt u de MedZ al gelezen?
 

Reacties