Open brief Van der Schaaf aan de nieuwe minister van VWS

Door Hans van der Schaaf op 2 augustus 2017 • 6 minuten • 5 reactie(s)
Over waarom de huisartsenzorg jaarlijks voor minstens een half  miljard gratis werk verzet. En waarom dit moet stoppen. Kreta, augustus 2017. Beste nieuwe minister van VWS, Het was bijna weggezakt, maar kwam weer boven drijven dankzij huidige ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Ik doel op mijn uit 2001 stammend onderzoek ‘De Praktijk Blijft Anders!‘ m.b.t. de toenmalige […]

Lees meer »

Kader huisartsenzorg moet geheel benut worden!

Door Anton Maes op 28 juli 2017 • 5 minuten • 1 reactie(s)
Toezichthouder Zorginsitituut Nederland (ZiN) presenteerde deze week de actuele kostencijfers in heel de gezondheidszorg. In twee achtereenvolgende jaren -2015 en 2016- is er mínder geld aan huisartsenzorg uitgegeven dan het ministerie in de Rijksbegroting beraamd heeft. Dit terwijl er voor ANW-zorg, praktijkverkleining, samenwerking en meer ondersteuning juist geld geïnvesteerd zou/had moeten worden.

Lees meer »

Oplopende waarneemtarieven brengen oplossing ANW-probleem niet dichterbij

Door Anton Maes op 25 juli 2017 • 4 minuten • 2 reactie(s)
De problemen die huisartsen ondervinden met hun spoedzorg buiten kantooruren zijn bekend (eerdere blog). Recent is een website met praktijkvoorbeelden rond zes onderwerpen gelanceerd die kan helpen om de werkdruk op de huisartsenpost te verlichten. Deze onderwerpen zijn bv. een andere inzet van personeel en instroom van patiënten, van taakherschikking, van samenwerking in de keten, […]

Lees meer »

ANW: oplossingen uit de praktijk. Een nieuwe website.

Door Redactie op 24 juli 2017 • 2 minuten • 2 reactie(s)
De afgelopen maanden bent u via diverse media geïnformeerd dat huisartsen de werkdruk op de huisartsenpost als te hoog ervaren en er dringend behoefte is aan oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat de zorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren (ANW) behapbaar blijft. Eerder berichten wij daarover ook op deze site. Tevens zijn wij druk doende […]

Lees meer »

Praktijkkostenonderzoek huisartsen van NZa: 20 kanttekeningen

Door Anton Maes op 23 juli 2017 • 3 minuten
De doelstelling van het kostenonderzoek o.l.v. de NZa is het in kaart brengen van de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdsbesteding van huisartsen over het onderzoeksjaar 2015. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het aanpassen van de gereguleerde huisartsentarieven 2018.  Voor de beroepsgroep huisartsen is dit binnen de Zvw het derde kostenonderzoek. Eerder werden met dezelfde doelstelling […]

Lees meer »

NZa komt met karig ketenzorgtarief voor huisartsen zonder contract

Door Anton Maes op 23 juli 2017 • 4 minuten • 1 reactie(s)
Na de uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) van 1 december 2015 en 3 november 2016 was de NZa genoodzaakt de contractvereiste als voorwaarde bij te leveren prestaties in segment 2 te schrappen.  Immers met die contractvereiste zou de patiënt, die programmatische zorg nodig heeft, niet de vrijheid hebben zich te […]

Lees meer »

Nieuwe beleidsregel NZa: commentaar VPH

Door VPHuisartsen op 17 juli 2017 • 9 minuten • 15 reactie(s)
Op 13 juli jl. heeft de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) de nieuwe beleidsregel met bijbehorende tariefbeschikking gepubliceerd. VPHuisartsen geeft haar commentaar op deze nieuwe beleidsregel.

Lees meer »

Quickscan: Hoe staat het met uw bezieling?

Door Redactie op 2 juli 2017 • <1 minuut
In 2015 werkte 1 op de 5 zorgverleners nog met bezieling. De bezieling in de zorg staat onder druk door administratieve rompslomp door toegenomen regels en bemoeienis.

Lees meer »

Twitter
Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.