Algemene Ledenvergadering donderdag 6 april 2017

Het bestuur van VPHuisartsen nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de ALV op donderdag 6 april te Leusden (Van der Valk motel). Aanvang 20.00 uur.

Discussienota toekomst ANW

Door VPHuisartsen op 12 maart 2017 • 3 minuten • 7 reactie(s)
VPHuisartsen heeft een beknopte analyse naar de oorzaken van drukte op de huisartsenpost gedaan en geeft haar visie en een voorstel tot oplossingen. VPHuisartsen zal haar best doen om deze visie breed uit te dragen en zal proberen ook andere stakeholders te overtuigen van het feit dat het met de ANW zorg een hele andere kant op moet, wil deze beheersbaar blijven.

Lees meer »

Prestaties Intensieve Zorg onder de loep

Door VPHuisartsen op 7 maart 2017 • 5 minuten • 1 reactie(s)
In mei 2016 heeft Vita Kemp voor VPHuisartsen onderzoek gedaan naar de prestatie Intensieve Zorg (ITZ). Het onderzoek richtte zich op de inhoud van de visites en de tijd die er door huisartsen aan deze verrichting wordt besteed. De uitkomsten kunnen richting geven aan de tarieven zoals die door de NZA worden vastgesteld.

Lees meer »

Open brief aan Staten-Generaal: Subsidie VIPP is verkapte staatssteun LSP

Door Wouter vd Berg op 5 maart 2017 • 3 minuten • 1 reactie(s)
Geachte leden van de Eerste en Tweede Kamer,
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) richt zich tot u omdat wij van mening zijn dat de minister van VWS zich op ongeoorloofde wijze bezighoudt met het verlenen van verkapte staatsteun aan het Landelijk SchakelPunt (LSP). In drie jaar gaat zij 105 miljoen subsidie verstrekken in het kader van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Besluit d.d. 14 december 2016, kenmerk 159145-CZ.

Lees meer »

Aanpassing premiebetaling en zorgstelsel stuit op verzet

Door Anton Maes, huisarts op 24 februari 2017 • 4 minuten
Een inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) zou moeten horen bij de keuze die in 2006 is gemaakt om dit zorgstelsel solidair te noemen. Een IAB betekent een lastenverdeling naar draagkracht. Solidariteit is binnen het stelsel ook gebaat bij meer sociale waarborgen en minder marktelementen. Toch valt op dat maar weinig politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen tot beide veranderingen willen overgaan.

Lees meer »

Eigen verantwoordelijkheid van de huisarts: palliatieve zorg

Door Petra Pronk op 16 februari 2017 • 7 minuten
Longarts Sander de Hosson staat op de barricades voor goede palliatieve zorg. Ook het einde is een stuk van de levensweg waarop de patiënt recht heeft op bijstand door iemand met wie er een band is opgebouwd.

Lees meer »

Courage: gigant Hans Nobel siert cover MedZ

Door Redactie op 10 februari 2017 • 2 minuten
De eerste MedZ van 2017 zou de beeltenis van Sander de Hosson krijgen op de cover. Maar toen overleed plots rots in de branding en doorgewinterd VPH-bestuurslid Hans Nobel. Hoofdredacteur Herman Suichies over zijn amigo de la revolución: "Ik ken geen huisarts met een zodanige staat van dienst als het gaat om het beschermen van de authentieke huisartsengeneeskunde."

Lees meer »

Twitter
Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.